Algemene voorwaarden Hondenmaatje 2018 /2020

1. Cursist betaald voorafgaande aan de lessen, voor de hele cursus.

2. Bij verhindering meldt cursist zich op tijd af voor de training af.

3. Hondenmaatje is in geen enkele opzichte aansprakelijk voor geleden schade. Dit geldt voor de hond van de cursist, de cursist zelf of materiele schade in wat voor vorm dan ook.

4. De hond dient (puppy)geënt te zijn. Tijdens de eerste les zal het enginsboekje worden bekeken. Dus er mag gestart worden met de training na de 2e enting, terwijl de 3e enting nog gegeven moet worden.

5. Minimale leeftijd om te trainen met de hond is 14 jaar. Een jonger persoon is altijd in aanwezigheid van een volwassen persoon aanwezig.

6. Cursist zorgt ervoor dat de hond geen overlast bezorgd. Ongelukjes worden direct door de cursist opgeruimd (poepzakjes zijn aanwezig).

7. Cursist is 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig op de trainingslocatie. Is de voorgaande groep nog bezig, wacht je buiten het veld.

8. Gebruik van correctiemiddelen, zoals een slipketting / antiblafband/ stroomband / wurgketting zijn NIET toegestaan op het trainingsveld.

9. Slaan en schoppen van de hond is niet toegestaan. Wordt dit gedaan dan wordt de cursist direct uit de groep verwijderd en zal de cursus voor deze cursist per direct afgelopen zijn. Dit zonder teruggave van het cursusgeld.

10. Mocht de cursist besluiten met de training te stoppen, zal er geen cursusgeld worden terugbetaald. Als er lessen door overmacht niet doorgaan, schuiven deze lessen door, ook als de les wel doorgaat en cursist besluit zelf niet te komen.  Ook hier geldt dat er geen geld teruggestort gaat worden maar dat we samen kijken naar een oplossing om de gemiste lessen in te halen.

11. Als de instructeur geen les kan geven, zal de les - indien haalbaar - door een andere instructeur worden overgenomen. Als dit niet kan is dit geen verloren cursus en schuift deze door naar de week erop.

12. Tijdens de les wordt er niet gerookt of alcohol gedronken. Voor elke les kan er koffie/thee gedronken worden buiten het veld kan er gerookt worden. Peuken en ander afval dient te worden opgeruimd.

13. Zorg ervoor dat de hond 2 uur voor de training niet meer heeft gegeten. Trainen met een volle maag is niet goed en kan zelfs gevaarlijk zijn. Bovendien krijgt het tijdens de training genoeg voertjes om de buik voor dat moment te vullen.

14. Een training bestaat uit 10 lessen, deze 10 lessen dienen binnen 12 weken gevolgd te worden.

15 Cursist tekent op het inschrijfformulier voor wel of geen akkoord voor video en film gebruik door Hondenmaatje op social media en website.

Huis en veld regels Hondenmaatje 2018 / 2020

1. Ongelukjes door de hond worden door de eigenaar direct opgeruimd en in de daarvoor bestemde prullenbak die buiten het veld staat gedaan.

2. Plastic, papier en ander afvalmateriaal wordt ook door de cursist zelf opgeruimd in de daarvoor bestemde prullenbak.

3. De uitvoering van de aangegeven oefeningen door jou en je hond zijn volledig op eigen risico.

4. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gedrag van je hond tijdens de lessen, indien nodig wordt je geacht je hond tot orde te roepen.

5. Als je je zorgen maakt om de gezondheid van je hond, kom je niet naar de training. Neem hierin zelf de verantwoording en laat ons dit even weten voordat de training begint. Loopse teven mogen komen trainen maar ook dit op verantwoording van de eigenaar zelf (hond niet los, hond in de  gaten houden).

6. Betreding van het trainingsveld is op eigen risico. Hondenmaatje is op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade die jouw hond (of jijzelf of mede gezinsleden) aanricht op het veld of aan een andere hond (of persoon). Dit is ook van toepassing op schade aan derden of materialen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de verzekering van de hond, check daarom je WA verzekering, bij de meeste maatschappijen valt de hond onder de WA Verzekering (bij schade).

7. De honden op het veld dragen geen slipketting of ander corrigerend materiaal. Zorg voor een goed zittende halsband en een normale riem (minimaal 1,50) en geen rol riem (de zogenaamde flexlijn).

8. Het trainingsveld is in een buitenwijk van Koekange, ook hier wonen mensen. Houdt hier rekening mee als je de auto parkeert en het maken van (onnodig) lawaai.

9. Kinderen zijn welkom tijdens de lessen maar het is de verantwoording van de ouder om de kinderen te wijzen op de regels en ze hier aan te leren houden.

10. Na de les wordt er gezamelijk opgeruimd. Als er materialen zijn gebruikt tenmiste. Vraag de trainer of hulp nodig is.

11. Voor de les gaan de honden niet los om te spelen (mits de trainer aangeeft dat het kan). NA de les is er even tijd om de honden te laten spelen (maar ook hier geldt, mits de trainer dit aangeeft).

12. Als er vragen en/of klachten zijn over Hondenmaatje / de manier van training / de trainer of andere dingen, kan dit altijd melden bij de eigenaar van Hondenmaatje. Samen lossen we het probleem wel op, ook hierin zullen we samenwerken.